Accions Teatralitzades de Carrer

Durant els últims 25 anys l’activitat teatral de Batall en la vessant teatral s’ha caracteritzat en bona part per la capacitat de dinamització de festivitats i celebracions d’actes al carrer, amb un treball especialitzat que defuig la dinàmica generalitzada del ...... tot serveix per a tot arreu.
D’aquesta manera ens distanciem de les postes clòniques que tant abunden en aquest tipus de representacions independentment de l’època o la població on es duen a terme.

Característiques:

-SENTIT PEDAGÒGIC I QUALITAT DELS MUNTATGES
per tal d’induir a l‘espectador a la participació i a l’assumpció del moment històric que caracteritza l’activitat

-RIGUROSITAT INTERPRETATIVA
ja sigui a nivell històric o pel que fa a la preparació i qualitat d’accions de caire seriós, satíric o humorístic.

Paràmetres bàsics de treball:
1/QUÈ VOL ACONSEGUIR L'ORGANITZADOR
amb aquestes accions (difondre, educar, distreure, tematitzar,....?)

2/DOCUMENTACIÓ RIGOROSA per tal de distanciar-nos en la posada en escena i tematització, del cúmul d’activitats d’aquest tipus que es desenvolupen en molts llocs sense massa rigor (històric, estilístic, atrezzo, etc) ni treball seriós sobre els objectius i execució

3/ADAPTACIÓ AL CONTEXT DE LA CELEBRACIÓ
Treball conjunt amb l’organitzador per adaptar i adaptar-nos dins el context de la celebració buscant que les accions no siguin un capítol a part sinó que reforcin el conjunt de l’activitat. Igualment busquem el format més adient

4/CERQUEM LA MILLOR DIRECCIÓ ARTÍSTICA
Actualment l’argumentació i direcció artística dels projectes va a càrrec de Miquel Fernàndez (direcció de muntatges per al CAER Centre d’Arts Escèniques de Reus, i treballant en projectes del Teatres Bartrina i Teatre Fortuny, etc.
Ha estat membre fundador de Natural Clown Killers i NapBuf Teatre, i ha dirigit i col•laborant en muntatges de companyes com Tebac Teatre, Bràvium,... professor d’interpretació, etc...) i amb els millors actors, figurants a part.

5/ELS MILLORS ESPAIS I HORARIS
Intentem aprofitar els millors espais i horaris segons l’orientació general (familiar, adulta, mixte, ...) i l’interès de l’organitzador

6/PRODUCCIÓ I REGIDORIA
acurada per tal que el desenvolupament s’adigui amb la informació espacial i horari previstos

7/PRODUCCIÓ TÈCNICA (so i llum) i tematització d’espais i elements
En aquest sentit i a part de molts projectes esporàdics o puntuals destaquem a tall d’exemple la nostra feina en diversos projectes en els que hem treballat:

-FIRA DE BANDOLERS D’ALCOVER. 2003-2015
Som responsables en totes les edicions de la fira de les accions professionals teatralitzades, de les regidories i de la producció tècnica i artística

-FESTA DE LA GENT GRAN -PALAU SANT JORDI -Animació a les grades
-FIRA DEL RENAIXEMENT DE TOTRTOSA. 7 edicions
-CARNAVAL DE TORTOSA
-FESTES DECENNALS DE LA MARE DE DÉU DE LA CANDELA-VALLS
-FESTA MAJOR DE MOLLERUSSA. 7 edicions
-FESTA MAJOR DE SANTA TECLA-TARRAGONA
-CARNAVAL TARRAGONA
-FESTA MAJOR -SANT FRUITOS DE BAGES
-NIT DE PREMIS -VALLS. 4 edicions
......

Opcions d'accions al carrer.
Normalment amb la participació d’entre dos i quatre actors:

1-ACCIONS TEATRALS
al carrer en tarima o escenari petit (dos-quatre actors)

2-ACCIONS TEATRALS d’INTERACCIÓ AMB EL PÚBLIC

3-PREGONS O ACCIONS CONCRETES
sobre aspectes que l’organitzador vulgui destacar (benvingudes a determinades activitats, inauguració d’un espai, informació sobre la programació, etc...)
Aquestes accions acostumen a ser de curta durada -15-20 minuts-, que es compatibilitzen amb la resta d’activitats de la jornada i que acostumen a ser de caràcter humorístic amb referències a la localitat o a l’objecte de la jornada, tot buscant la sorpresa del públic.

Info general d'interès:
Si es fan diverses accions d’aquest tipus aquestes poden ser de temàtica individualitzada o bé amb seguiment argumental entre elles

-ACCIONS TEATRALITZADES D'ESCENARI
de més durada i nombre d’actors divers sobre una temàtica concreta

Formació