Xavier Baró

Xavier Baró
Xavier Baró

1. La cançó de l’Udol. 1998
2. Deserts. 2000
3. Xavier Baró canta Arthur Rimbaud. 2002
4. Cançons del temps de destrals. 2004
5. Flors de joglaria.2006
6. Lluny del camí ral. 2009
7. La màgica olivera. 2011
8. La ruta dels genets. 2013
9. Xavier Baró i Gasion (el fill del mestre). (ep) 2013
10. Allau d’estrelles solitàries. 2014
11. Xavier Baró i Renaldo & Clara. (ep, edició en vinil) 2016
12. I una fada ho trasmuda. 2016
13. Primavera a la tardor. (ep) 2019
14. La veu de la muntanya. 2020

Formación

Redes sociales